School Vest

Dordtse Schoolverenigingen

 

 
 
 

 

Via deze website willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U kunt allerlei informatie op schoolniveau vinden, zoals de schoolgids en onze nieuwsbrief, de Vestview, maar ook nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad. Ook kunt u formulieren downloaden en foto's bekijken.

Ouders en verzorgers van onze school vinden alle actuele informatie over activiteiten, foto's etc. op MaxClass, onze digitale communicatieplatform.

 

Het team van School Vest wenst u veel kijk- en leesplezier!