School Vest is vanaf schooljaar 2019-2020 een Museum School!

Posted on sep 9, 2019

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe pilot: de museumschool. Er is een werkgroep gevormd van leerkrachten van School Vest en School Mühring plus een aantal mensen van de Dordtse musea: Dordrechts Museum, het Hof en Museum Van Gijn. Deze groep zal regelmatig overleg hebben. Er is hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de hiervoor genoemde musea en School Vest op 29 augustus 2019.

Het is de bedoeling dat elke groep (1 t/m 8) eenmaal per jaar een museumles krijgt in een van de musea, of dat de mensen van het betreffende museum naar school komen om de les te verzorgen. De lessen zijn nog in ontwikkeling en de leskisten hiervoor moeten nog tot stand komen. De vakken waarin dergelijke lessen gegeven kunnen worden zijn bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken zoals handenarbeid en tekenen. Zo komen basisonderwijs, wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming samen. Wij willen de leerlingen o.a. middels de zogenaamde Visible Thinking Routines (op 5 manieren leren om naar kunst te kijken) museumles gaan geven.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de hiervoor genoemde musea en School Vest.