Algemeen bijzondere basisschool

Over School Vest

Oorspronkelijk was de school gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw aan de Vest. De school ontleent zijn naam dan ook aan de ligging aan de Vest: de gracht rond het centrum van Dordrecht.

Buitenschoolse opvang

We werken samen met Stichting Dordtse Kinderopvang (SDK) die de kinderen binnen ons gebouw opvangt. De buitenschoolse opvang beschikt over twee eigen ruimtes met o.a. een grote keuken. Verder worden ook andere ruimtes in het schoolgebouw gebruikt.

Peuterspeelzaal

In ons gebouw is Pippeloentje Peuteropvang gehuisvest. Deze peuterspeelzaal is onderdeel van Stichting Meander-Prokino. De peuterspeelzaal grenst aan het grote kleuterplein, de twee speelzalen en het schoolplein.


Social Schools

Social Schools is een communicatiemiddel voor alle betrokkenen bij onze scholen.

Socialschools


logo-dordtse-schoolvereniging_lc-300x85-1
De School Mühring en School Vest vormen samen de Dordtse Schoolvereniging voor basisonderwijs op algemene grondslag. Meer informatie vindt u via onderstaande knop.