School Vest is een neutrale school. We bieden onderwijs aan leerlingen en maken vanuit onze neutrale identiteit geen onderscheid in culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die op Vest het onderwijs genieten, goed onderwijs krijgen. Tegelijk vinden we het wel belangrijk om elkaars achtergrond en overtuigingen te leren kennen en begrijpen. Vanuit onze neutrale identiteit hebben we de vrijheid om de vele levensovertuiging en bijbehorende opvattingen te bespreken. We besteden hier in de klas veel aandacht aan zodat leerlingen leren wat mensen drijft en op basis van welke (religieuze) gronden iemand keuzes maakt. Als school zijn wij een maatschappij in het klein. Met onze regels, routines en afspraken zorgen we er gezamenlijk voor dat we een fijne leer- en leefomgeving zijn. We beschouwen de klas dan ook als oefenplaats waarin je mag leren omgaan met elkaar en waarin je je vanuit respect kunt verdiepen in elkaar. We willen kinderen op deze manier elkaar laten leren kennen en kinderen voorbereiden op het vervolgonderwijs en later op de maatschappij.