Het onderwijs op School Vest wordt gegeven op algemene grondslag, dat wil zeggen op basis van gelijkheid van alle gezindten. Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele en/of religieuze achtergrond. Dit respect verwachten wij ook van de ouders en kinderen. Het kind, met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. Een samenleving binnen de school, weliswaar op kleine schaal, is dan ook ons vertrekpunt en doel. Daarnaast willen we uitstralen dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie.

Onze school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een kindgerichte school. Daarbij gaan we bewust om met de verschillen tussen leerlingen en hun hulpvragen. Naast goede resultaten op cognitief gebied willen we juist ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, de creativiteit en de expressiviteit van de kinderen ruim aan bod laten komen. Oftewel, wij willen uit de kinderen halen wat erin zit door hun natuurlijke leergierigheid aan te spreken; we proberen de talenten van kinderen zoveel mogelijk te benutten. Onze lesstof is daarom zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoefte van de kinderen. Wij geven de kinderen de ruimte om hun eigen creativiteit te ontwikkelen. We bieden voor een gedeelte van de lestijd lesmateriaal aan gericht op samenwerken. Kinderen kunnen dan in een kleine groep hun eigen talenten aanspreken en inzetten. Zij ontwikkelen hun sociale vaardigheden verder en leren elkaars talenten te waarderen.

We willen een school zijn waar kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. We willen kindgericht en resultaatgericht werken waarbij we van al onze kinderen hoge verwachtingen hebben. We proberen elk kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen met inachtneming van de mogelijkheden en talenten van het kind. We richten ons op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind door het succeservaringen te laten opdoen. Leren is leuk en fouten maken hoort erbij.
In de klas betekent dit dat de leerkrachten rekening houden met de talenten en mogelijkheden van elk kind. Zij geven instructie op niveau zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau aangeboden krijgt. Leerkrachten hebben daarbij een signalerende rol. Zij zullen zich moeten specialiseren in het vroegtijdig ontdekken van problemen of juist talenten. De leerkracht is de coach van de groep. Hij/zij ondersteunt en moedigt de leerlingen aan tijdens hun leer- en ontwikkelingsproces. We werken dan ook als leerkrachten bewust aan de relatie met het kind en tussen de kinderen onderling. Ook zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes die je als mens maakt en daarvoor durven uitkomen, zijn waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Het wederzijds respect en begrip komen hierbij opnieuw aan bod. Ons streven is dan ook dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Onze school biedt een rustige, veilige en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich competent voelen, zelfstandig aan de slag kunnen en een goede relatie hebben met hun leerkrachten en hun klasgenoten. Kinderen en leerkrachten waarderen hierbij elkaars eigenheid.

Daarnaast is de leerkracht het eerste contact tussen school en thuis. Van de leerkrachten wordt dan ook een goede communicatie met ouders verwacht. Zij zullen in gesprek gaan met ouders, hen op de hoogte houden van activiteiten binnen de groep en tijdig informeren indien er problemen zijn. Onze leerkrachten streven laagdrempeligheid voor ouders na en gaan ervan uit dat ouders in gesprek gaan met de leerkracht indien er vragen of opmerkingen zijn.

Aan het einde van de basisschool zijn wij tevreden:

  • als de leerlingen (en ouders) met plezier terugkijken op hun schooltijd;
  • als de leerling plezier heeft in leren en geleerd heeft zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leren;
  • als de leerling heeft ontdekt waar hij goed in is, wat zijn talenten zijn;
  • als de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs dat past bij het ontwikkelingsprofiel van het kind;
  • als de leerling zijn eigen eigenheid heeft kunnen ontdekken, zichzelf en de ander daarin waardeert, voldoende voor zichzelf opkomt en zich bewust is onderdeel te zijn van mens en maatschappij.