School Vest is een basisschool met een neutrale identiteit. Vanuit die neutrale identiteit willen we leerlingen helpen en ondersteunen hun eigen weg en een plaats voor zichzelf te vinden in de wereld. We hebben onze visie vormgegeven vanuit 3 kernwaarden:

Samen

  • De klas is een oefenplaats waarin we leerlingen leren samen te werken en samen te leven. We willen leerlingen ondersteunen in het ontdekken en het leren waarderen en respecteren van overeenkomsten en verschillen die er tussen mensen mogen zijn. Immers, we zijn allemaal anders, tegelijk zijn we mens en gelijkwaardig aan elkaar.
  • We leren leerlingen verantwoordelijk te zijn; naar zichzelf, naar elkaar en naar de omgeving.
  • Een goede band tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en school draagt bij aan het groeiproces van kinderen. Daarom zien wij onderwijs en ontwikkeling als partnerschap met ouders/verzorgers waarin we verwachtingen uitspreken, open communiceren en elkaar wederzijds waarderen en respecteren.

Ontwikkeling en groei

  • We vinden het belangrijk leerlingen te ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling, zodat zij zichzelf leren kennen en leren omgaan met anderen.
  • De basisvaardigheden taal, rekenen, schrijven, lezen, ICT en burgerschap komen uitvoerig aan bod op onze school. Voor een brede ontwikkeling besteden we ook aandacht aan culturele vorming, lichamelijke opvoeding, oriëntatie op de wereld, aan leren ‘leren’ en aan creativiteit in denken en doen.
  • We geven les aan de groep met leerlingen. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij dat wat iedere individuele leerling nodig heeft om tot leren te komen en het maximale uit zichzelf te halen.

 Veiligheid

  • Samen willen we zorgen voor een prettige leer- en leefomgeving waarin de leerlingen zich kunnen ontplooien.
  • Samen willen we zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving.
  • We vinden dat kinderen en volwassenen mogen zijn wie zij zijn met wederzijds respect.

We weten zeker dat iedereen kan leren en zich kan ontwikkelen. We geloven dat we door onze werkwijze bijdragen aan het geluk van de kinderen, nu en later, én dat we werken aan een vreedzame en duurzame samenleving.