Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, die voor de helft bestaat uit leden die uit en door ouders worden gekozen. De andere helft wordt gevormd door de leden die uit en door leraren zijn gekozen. De directeur woont namens het Bestuur de vergaderingen bij als adviseur.

Zowel de ‘oudergeleding’ als de ‘personeelsgeleding’ heeft instemmingsrecht- of adviesrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

Het managementteam moet over de plannen met de school in veel gevallen advies of instemming vragen aan de MR. De vergaderingen zijn openbaar; alle ouders mogen deze bijwonen.

De MR is te bereiken via email.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

– Linda Scheelbeek

– Karin van der Aa

– Mark Hüsen

 

Personeelsgeleding:

– Robin Los

– Marlon Huijser

– Auke van Gemert