Oorspronkelijk was de school gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw aan de Vest. De school ontleent zijn naam dan ook aan de ligging aan de Vest: de gracht rond het centrum van Dordrecht. 

Dit schoolgebouw werd gebouwd in 1913 en had 15 lokalen verdeeld over de begane grond, de eerste en tweede verdieping. Een deel van het souterrain werd gebruikt voor het overblijven tussen de middag, andere delen werden gebruikt als fietsenkelder en als opslag voor kleuterbuitenspeelgoed. Op zolder bevond zich de schoolbibliotheek. In augustus 2002 kreeg de school twee lokalen in een gebouwtje op het plein. Dit bijgebouw noemden we de ‘Vestiaire’. Maar omdat de school bleef groeien, loste de Vestiaire ons gebrek aan lokalen niet op. Besloten werd om een nieuw schoolgebouw te laten ontwerpen op basis van onze visie en de gedachten die ouders en leerlingen hadden over onze school en hoe een fijne school eruit zou moeten zien.

In het schooljaar 2009-2010 ging onze ‘droom’ in vervulling en werd er gestart met de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. En in oktober 2010 was het dan zover! Onze nieuwe school aan de Blekersdijk was klaar en kon betrokken worden samen met onze partners, peuterspeelzaal Pippeloentje en SDK kinderopvang. Met een spetterend openingsfeest en een schoolpleinconcert hebben we dit met alle kinderen en ouders heuglijk gevierd. En vanaf dat moment is onze school gevestigd aan de Blekersdijk. De school bestaat nu uit 17 groepslokalen, een handvaardigheidlokaal, twee kleuter-speelzalen, een peuterspeelzaal, twee bso-ruimtes, een bibliotheek en een aula.

Ons schoolgebouw reflecteert onze visie op kinderen en onderwijs: het gebouw is open en speels, het nodigt uit om te ontdekken, om zelfstandig te werken en om te ontmoeten. Het gebouw geeft de ruimte om te spelen, te leren en te ontwikkelen.