Oorspronkelijk was de school gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw aan de Vest. De school ontleent zijn naam dan ook aan de ligging aan de Vest: de gracht rond het centrum van Dordrecht. 

Dit schoolgebouw werd gebouwd in 1913 en had 15 lokalen verdeeld over de begane grond, de eerste en tweede verdieping. Een deel van het souterrain werd gebruikt voor het overblijven tussen de middag, andere delen werden gebruikt als fietsenkelder en als opslag voor kleuterbuitenspeelgoed. Op zolder bevond zich de schoolbibliotheek. In augustus 2002 kreeg de school twee lokalen in een gebouwtje op het plein. Dit bijgebouw noemden we de ‘Vestiaire’. Maar omdat de school bleef groeien, loste de Vestiaire ons gebrek aan lokalen niet op. Besloten werd om een nieuw schoolgebouw te laten ontwerpen op basis van onze visie en de gedachten die ouders en leerlingen hadden over onze school en hoe een fijne school eruit zou moeten zien.

In het schooljaar 2009-2010 ging onze ‘droom’ in vervulling en werd er gestart met de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. En in oktober 2010 was het dan zover! Onze nieuwe school aan de Blekersdijk was klaar en kon betrokken worden samen met onze partners, peuterspeelzaal Pippeloentje en SDK kinderopvang. Met een spetterend openingsfeest en een schoolpleinconcert hebben we dit met alle kinderen en ouders heuglijk gevierd. En vanaf dat moment is onze school gevestigd aan de Blekersdijk. De school bestaat nu uit 17 groepslokalen, een handvaardigheidlokaal, twee kleuter-speelzalen, een peuterspeelzaal, twee bso-ruimtes, een bibliotheek en een aula.

Ons schoolgebouw reflecteert onze visie op kinderen en onderwijs: het gebouw is open en speels, het nodigt uit om te ontdekken, om zelfstandig te werken en om te ontmoeten. Het gebouw geeft de ruimte om te spelen, te leren en te ontwikkelen.

Wij willen op basis van wederzijds respect open staan voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun culturele en/of religieuze achtergrond. Dit respect verwachten wij ook van de ouders en kinderen. Het kind, met al zijn/haar talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden staat bij ons centraal. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan het functioneren binnen de groep en in de school. Een samenleving binnen de school, weliswaar op kleine schaal, is dan ook ons vertrekpunt en doel. Daarnaast willen we uitstralen dat we een school zijn waar veel aandacht wordt besteed aan beweging, creativiteit en expressie.

We willen een school zijn waar kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op een positieve manier te verleggen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te vergroten. We willen kindgericht en resultaatgericht werken waarbij we van al onze kinderen hoge verwachtingen hebben. We proberen elk kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen met inachtneming van de mogelijkheden en talenten van het kind. We richten ons op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind door het succeservaringen te laten opdoen. Leren is leuk en fouten maken hoort erbij. In de klas betekent dit dat de leerkrachten rekening houden met de talenten en mogelijkheden van elk kind. Zij geven instructie op niveau zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau aangeboden krijgt. Leerkrachten hebben daarbij een signalerende rol. Zij zullen zich moeten specialiseren in het vroegtijdig ontdekken van problemen of juist talenten.

De leerkracht is de coach van de groep. Hij/zij ondersteunt en moedigt de leerlingen aan tijdens hun leer- en ontwikkelingsproces. We werken dan ook als leerkrachten bewust aan de relatie met het kind en tussen de kinderen onderling. Ook zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes die je als mens maakt en daarvoor durven uitkomen, zijn waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Het wederzijds respect en begrip komen hierbij opnieuw aan bod. Ons streven is dan ook dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Onze school biedt een rustige, veilige en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich competent voelen, zelfstandig aan de slag kunnen en een goede relatie hebben met hun leerkrachten en hun klasgenoten. Kinderen en leerkrachten waarderen hierbij elkaars eigenheid. Daarnaast is de leerkracht het eerste contact tussen school en thuis. Van de leerkrachten wordt dan ook een goede communicatie met ouders verwacht. Zij zullen in gesprek gaan met ouders, hen op de hoogte houden van activiteiten binnen de groep en tijdig informeren indien er problemen zijn. Onze leerkrachten streven laagdrempeligheid voor ouders na en gaan ervan uit dat ouders in gesprek gaan met de leerkracht indien er vragen of opmerkingen zijn.