Schoolgids Vest 2017-2018

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest.


Jaarrekening 2016

Hierbij vindt u het jaarverslag, gecombineerd met het bestuursverslag over 2016.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Overeenkomst School Vest

Hierbij vindt u de overeenkomst van School Vest.

Aanmeldformulier

Hierbij vindt u het aanmeldformulier.

Aanvraag extra verlof

Hierbij vindt u informatie over extra verlof.