Bijlage Schoolgids Vest 2018-2019


Schoolgids Vest 2017-2018

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest.


Jaarrekening 2017/2018

Hierbij vindt u de jaarrekening over de periode van 2017 tot 2018.


Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.


Overeenkomst School Vest

Hierbij vindt u de overeenkomst van School Vest.


Aanmeldformulier

Hierbij vindt u het inschrijfformulier 2019-2020


Aanvraag extra verlof

Hierbij vindt u informatie over extra verlof.


Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)


Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.