Koersplan Dordtse Schoolvereniging

Hieronder vindt u het Koersplan Dordtse Schoolvereniging 2022-2026.

Jaarverslag 2022 Dordtse Schoolvereniging

Hieronder vindt u het Jaarverslag 2022 van de Dordtse Schoolvereniging, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Bijlage Schoolgids van School Vest 2023-2024

Hieronder vindt u de bijlage Schoolgids van School Vest 2023-2024.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Verlof en Verzuimprotocol

Hieronder vindt u het Verlof en Verzuimprotocol van School Vest.

School Ondersteuningsprofiel

Hieronder vindt u de Schoolsamenvatting ondersteuning 2022-2023 van School Vest.

Zorg- en Ondersteuningsplan School Vest

Hieronder vindt u het Zorg- en Ondersteuningsplan van School Vest.

Aanvraag extra verlof

Hierbij vindt u het formulier voor de aanvraag van extra verlof: 8 weken voorafgaand te vragen extra verlofdag ingevuld inleveren bij of mailen aan de administratie van School Vest: administratie.vest@dsvag.nl

Jaarverslag 2021 Dordtse Schoolvereniging

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.

Extern vertrouwenspersoon

Hieronder vindt u de gegevens van de extern vertrouwenspersoon van de Dordtse Schoolvereniging.

Informatie over Ouderbijdragen

Informatie over de ouderbijdragen nieuwe wetgeving.

Overeenkomst Ouderbijdrage School Vest

Hierbij vindt u de overeenkomst van School Vest.

Machtiging Ouderbijdrage School Vest

Hierbij vindt u de machtiging ouderbijdrage voor 2023-2024 van School Vest. Deze kunt u invullen, ondertekenen en daarna inleveren bij de administratie of mailen naar administratie.vest@dsvag.nl

Inspectierapport

Hierbij het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24 januari 2020.

Schoolplan Vest 2019-2023

Hierbij het schoolplan van School Vest voor de komende jaren tot aan 2023.

Schoolgids Vest 2022-2023

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest.

Evaluatie jaarplan 2021-2022 School Vest

Hieronder treft u de evaluatie jaarplan 2021-2022 van School Vest.

Jaarplan 2022-2023 School Vest

Hieronder treft u het jaarplan 2022-2023 van School Vest.

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)

Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.