Jaarverslag 2020 Dordtse Schoolvereniging

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.


Informatie over Ouderbijdragen

Informatie over de ouderbijdragen nieuwe wetgeving.

Inspectierapport

Hierbij het inspectierapport van bestuur en scholen DSVAG d.d. 24 januari 2020.

Schoolplan Vest 2019-2023

Hierbij het schoolplan van School Vest voor de komende jaren tot aan 2023.

Schoolgids Vest 2022-2023

In de schoolgids leest u alle informatie over het onderwijs van School Vest.

Bijlage Schoolgids Vest 2022-2023

Hieronder treft u de bijlage voor de Schoolgids.

Evaluatie jaarplan 2021-2022 School Vest

Hieronder treft u de evaluatie jaarplan 2021-2022 van School Vest.

Jaarplan 2022-2023 School Vest

Hieronder treft u het jaarplan 2022-2023 van School Vest.

Klachtenregeling

De klachtenregeling beschrijft de wijze waarop u kunt omgaan met klachten. Het verwijst naar de juiste personen en naar de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs waar de vereniging bij is aangesloten.

Overeenkomst Ouderbijdrage School Vest

Hierbij vindt u de overeenkomst van School Vest.

Machtiging Ouderbijdrage School Vest

Hierbij vindt u de machtiging ouderbijdrage voor 2022-2023 van School Vest.

Aanvraag extra verlof

Hierbij vindt u het formulier voor de aanvraag van extra verlof: 8 weken voorafgaand te vragen extra verlofdag ingevuld inleveren bij of mailen aan de administratie van School Vest: administratie.vest@dsvag.nl

Privacyreglement

Privacyreglement de Dordtse Schoolvereniging (DSV)

Protocol gewenst gedrag School Vest

Hieronder vindt u het protocol gewenst gedrag van School Vest.


Visitatierapport Dordtse Schoolvereniging

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die De Dordtse Schoolvereniging bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.


Strategisch beleidsplan 2017-2021

Hieronder vindt u het strategisch beleidsplan van de Dordtse Schoolvereniging.